Intézeti jelentés

A víz különlegesen erős átalakítása: „MAUNAWAI-PI-víz“

Egy belső intézeti jelentés
Stuttgart, 2009 január 30.
Szerző: Berthold Heusel, Stuttgart

A légi és űrrepülési konstrukciók statikájával és dinamikájával foglalkozó intézet
Universität Stuttgart

Egy megvizsgált vízfeldolgozó készüléknél a kísérlet során a vízcseppekről készült képeken teljes átstrukturálódás volt megfigyelhető. A MAUNAWAI-PI-vízrendszer a vizet egy kerámiaszűrőn és a kókuszdió héján alapuló aktívszén-szűrőn vezeti keresztül. Ezután a víz különböző szűrőrétegeken halad át, melyek többek között korallból és halszálkából álló összetevőket, illetve japán hegyi kristályokat tartalmaznak. Az eredmény egy, a Bodeni-tó vizétől jelentősen eltérő, centrikus gyűrűszerkezetű víz lett, melynek a közepén jellegzetes kristályformák jelennek meg.

ISD-csapvíz (a Bodeni-tó vize), 103a szoba A  MAUNAWAI-készüléken történt átfolyatás után

Későbbi kommentár:

Itt a cseppek teljes átstrukturálódása látható. Ahol eddig a szerkezetnek csupán egy részét láthattuk – nem centrálisan elhelyezkedő Centrumot, deformált és eltorzult formákat, asszimmetriát –, ott a MAUNAWAI vízszűrőrendszeren történt szűrés után a cseppképződésnek ismét normális rendjét kaptuk: szokásos felépítés körrel a közepén, tiszta középső területtel, melyben kristályok vannak, amelyek mind szervesek és harmonikus formájúak.

Berthold Heusel